Hyfs på vägen - långsamma fordon

Hyfs på vägen – långsamma fordon ☝️

För många är mopeden ett av de första stegen in i vuxenlivet. Få har nog dessutom kunnat undgå de senaste årens boom för A-traktorer och mopedbilar.

🛵 Eftersom mopedbilar, a-traktorer och mopeder klass 1 och 2 får köras av personer över 15 år framförs dessa fordon ofta av unga personer.

• Som förare: Kör endast på de vägar du har tillåtelse att köra. Håll höger så lång som möjligt. Underlätta för dina medtrafikanter att kunna köra om genom att sänka hastigheten eller köra åt sidan så snart som möjligt.

• Som förälder: Provkör fordonet emellanåt för att försäkra dig om att det är säkert och inte går att köra över den bestämda hastigheten.

🚦 Du som hamnar bakom ett långsamt fordon – sätt trafiksäkerheten först. Stress och frustration kan vara förståeligt, men omtanke gentemot dina medtrafikanter är det som minskar risken för olyckor.