Att tänka på vid övningskörning

Information som behövs vid övningskörning

Att lära ut något man gör per automatik är inte enkelt. Att vara handledare till någon som övningskör innebär ett stort ansvar och många gånger är man själv nervös. Ett tips kan vara att följa med på en körlektion för att se och lära.

Här kommer några andra bra tips:
- Planera in vilka dagar ni ska köra i kalendern.
- Öva målinriktat och träna på samma sak som eleven tränat i körskolan.
- Fokusera på att titta långt fram eftersom nybörjare gärna tittar precis framför bilen. Få eleven att öva upp risktänkande och få förståelse för varför man behöver titta vid infarter, utfarter, påfarter, cykelbanor osv.
- Håll ett öga på kopplingsfoten och lär ut hur man använder kopplingen på rätt sätt.
- Ha tålamod. Är tålamod inte din starkaste gren är det bättre att låta någon annan vara handledare.
- Föregå med gott exempel och glöm inte körkort och handledarbevis.