Automatiskt helljus i dimma

Automatiskt helljus i dimma 🔦

Vi har väl alla någon gång råkat blända en mötande bilist när vi slagit av helljuset för sent? Med automatiskt helljus slås helljuset på och av utan att du som förare behöver göra någonting. När sensorn inte registrerar att det finns någon mötande förare ser den till att helljuset är på.

☝️ Men en del bilmodeller har lättare än andra att sköta detta på ett felfritt sätt. Framför allt är det vid dimma som problemen kan uppstå. I de lägena kan sensorn ha svårt att upptäcka mötande trafik i tid vilken leder till att helljuset slås av för sent.

När du kör i dimma – var därför extra vaksam på det automatiska helljuset 💡

Då slipper du blända dina medtrafikanter och bidrar till säkrare trafik för alla.