Bilteam Östhammar: "Bättre priser via First Stop"

Bilteam Östhammar säger bättre priser via First Stop

Som en soft franchise kan Bilteam Östhammar stå på egna ben, men ändå dra nytta av att vara en del av First Stops nätverk. Bättre priser ser de som den största fördelen.
Vad är det bästa med att ha en central inköpsorganisation?
– Vi får bättre priser och kan handla från leverantörer vi annars aldrig hade nyttjat.