Byt torkarblad regelbundet

Byt torkarblad regelbundet information

Torkarbladen tar bort vatten och smuts och ser till du har fri sikt. Bladets gummilist ska ligga i kontakt med vindrutan och du bör byta bladen med regelbundna mellanrum.
Så här gör du:
1. Lyft upp torkarbladsarmen och ta bort det gamla bladet. Man kan behöva ta i lite, men var försiktig så du inte gör sönder armen eller i värsta fall vindrutan.
2. Läs igenom monteringsanvisningarna på förpackningen noga.
3. Byt blad och fäll ner armen försiktigt. Vissa bilmodeller har ett serviceläge som ska aktiveras innan du kan byta blad. Så läs gärna igenom instruktionsboken om du känner dig osäker.
Lycka till!