Därför är det bra med reflex

Det är därför reflex är bra information

På vintern när kvällarna är mörka är det svårt för oss bakom ratten att upptäcka fotgängare och cyklister. Men även om vi gnäller och vet precis hur dåligt man syns, är det inte en självklarhet att ta på sig reflexen på kvällspromenaden. Visste du att:
Enligt lag ska fotgängare som rör sig på allmän väg använda reflex.
Reflexen är en färskvara och ska bytas med jämna mellanrum.
Ligger reflexen i fickan kan ytan repas och då minskar reflektionsförmågan.