Frontalkrock över 80 km/h leder oftast till dödliga eller allvarliga skador

Information om farorna med att köra för fort

Hastigheten är helt avgörande för hur allvarliga skador man får vid en olycka och genom att hålla rätt hastighet ökar dina möjligheter att hinna reagera i tid. Stoppsträckan blir dessutom längre vid högre hastigheter.
När två bilar frontalkrockar och kör i max 80 km/h överlever sannolikt förarna. Är hastigheten över 80 km/h leder samma olycka till dödliga eller allvarliga skador oavsett årsmodell på bilen.
Trafikverkets Nollvision innebär att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken.

Källa: Trafikverket
Läs mer om vad man arbetar med för att göra våra vägar säkrare här:
https://bddy.me/3jBqB9p