Om du kör fast i snön...

Om du kör fast i snön information

Om du kör fast i snön…
Tänd varningsblinkers och ställ ut varningstriangeln.
Gunga bilen genom att köra några centimer fram och tillbaka för att komma loss. Använd inte fullgas! Lägg grus eller sand för att få fäste under däcken. Har du inte det kan du använda dig av bilens golvmattor.
Gräv bort snön runt hjulen, under, framför och bakom bilen. Frikoppla anti-spinn funktionen och försök gunga loss bilen igen.
Kommer du inte loss, ring bärgare.