Om olyckan är framme

Om olyckan är framme information

Om du har varit med i en trafikolycka är du skyldig att stanna kvar på platsen och hjälpa eventuellt skadade personer så gott du kan. Du får endast flytta en skadad person vid yttersta nödfall som vid risk för brand, explosion eller påkörning. Du ska också varna andra fordonsägare och placera ut en varningstriangel.
Oavsett skuld, ska du lämna ditt namn och adress samt upplysningar om vad som hänt. Om egendom skadats och det inte finns någon som kan ta emot uppgifter eller upplysningar ska du så snart som möjligt underrätta ägare eller Polis. Vid personskador ska polis alltid underrättas.
Källa: NTF