Hur långt kommer du med din elbil?

🔋Hur långt kommer du med din elbil?

Den ständiga frågan när elbilar kommer på tal är: hur långt kan man köra med en laddning?

Räckvidden skiljer sig från modell till modell och påverkas av en rad olika faktorer som temperatur, däcktryck och körsätt. Den faktiska räckvidden kan också skilja sig från den angivna längsta räckvidden.

💡 Du som äger elbil, skriva gärna en kommentar om hur långt du kan göra med din elbil.

Framför allt – tycker du att räckvidden är tillräcklig? 🚗