Så undviker du vattenplaning

💧 Så undviker du vattenplaning:

Känslan av att försöka bromsa och styra bilen utan att få grepp är ingenting som någon vill uppleva. 😮

Risken för vattenplaning påverkas av alltifrån mängden vatten på körbanan till däckets mönsterdjup och tryck. Tänk på detta så kan du undvika att tappa kontrollen när regnet faller:

• Kontrollera mönsterdjupet regelbundet. Risken för vattenplaning ökar markant redan vid mönsterdjup på mindre än 4 mm.
• Kontrollera däcktrycket regelbundet. För lågt tryck ökar risken för vattenplaning.
• Sänk hastigheten när det regnar.

Kör försiktigt!