Tips för bättre räckvidd med elbil på vintern!

Tips för bättre räckvidd med elbil på vintern information

En elbil har bäst räckvidd runt 20 plusgrader. Med andra ord kan du räkna med sämre räckvidd på vintern. Förutom kyla påverkar snö och slask räckvidden i form av ökat motstånd. För att komma så långt som möjligt är det därför en fördel att alltid ha bilen kopplad till en laddstolpe när den är parkerad och låta bilen förvärma batterier och kupé innan du åker iväg.