Trängselskatt i Sverige

Sverige Trängselskatt

I Stockholm och Göteborg tillämpas trängselskatt och syftet är att minska trängsel, förbättra miljön och bidra till att finansiera infrastruktursatsningar.
Du behöver inte stanna din bil och betala som är vanligt i Europa, utan kameror registrerar din bils registreringsnummer. Trängselskatten betalas i efterskott och du får en avi från Transportstyrelsen med föregående månads passager och belopp.
Skatten omfattar även utlandsregistrerade fordon.