1.         Policy för kakor 

BRIDGESTONE EUROPE NV/SA – ett företag bildat i Belgien med huvudkontor på Kleine Kloosterstraat 10, 1932 Zaventem, Belgien och med företagsnummer 0441 192 820 (”BSEU”), personuppgiftsansvarig och administratör av [website] (”webbplatsen”), använder kakor för att kontinuerligt förbättra webbplatsbesökarnas upplevelse. Kakor kan förbättra en sådan upplevelse (t.ex. genom att lagra språkval och andra inställningar) och kan ibland vara nödvändiga för korrekt och lagligt tillhandahållande av de tjänster som du efterfrågar (t.ex. genom att spara dina inställningar för kakor). Dessutom förser vissa kakor BSEU med statistisk information om användningen av dess webbplats, och hjälper på så vis indirekt BSEU att tillgodose dina önskemål genom relevanta justeringar. Kakor kan även ge dig möjlighet att använda vissa ytterligare funktioner som finns på webbplatsen, t.ex. via särskilda applikationer som kan nås genom webbplatsen.

1.1.       Vad är kakor egentligen?

Kakor är små textfiler som webbläsaren installerar på din dator eller andra enheter och som gör det möjligt för webbplatsen att känna igen dig när du besöker den. En kaka består av ett unikt nummer som gör det möjligt att skilja din enhet från andra, utan att på något vis namnge dig.

Tack vare kakor kan BSEU exempelvis se till att den information som visas på din skärm under ditt nästa besök på webbplatsen anpassas efter dina preferenser. Med hjälp av kakor kan BSEU också identifiera de mest populära delarna av webbplatsen, eftersom BSEU får veta vilka sidor som besöks och hur länge besökarna stannar på dem. Utifrån dessa sammanställda data kan BSEU justera webbplatsen så att den avspeglar besökarnas preferenser och ger en mer kundorienterad upplevelse. Slutligen kan kakor möjliggöra vissa tredjepartsapplikationer såsom kopplingar till sociala medier.

1.2.       Vilka slags kakor kan vi använda?

Det finns två typer av kakor som vi kan komma att använda på våra webbplatser: ”sessionskakor” och ”beständiga kakor”. Sessionskakor är tillfälliga och finns bara kvar på enheten medan du befinner dig på webbsidan. Beständiga kakor finns kvar på enheten även när du har avslutat den aktuella sessionen.

Kakor kan även delas upp i två grupper beroende på ursprung: “förstapartskakor” och ”tredjepartskakor”. Förstapartskakor placeras på webbplatsen direkt av oss för att möjliggöra användning, förbättra funktioner eller uppfylla lagstadgade krav. ”Tredjepartskakor” är kakor som placeras på webbplatsen av tredje part som valts ut av oss för att tillhandahålla vissa av webbplatsens funktioner.


Vi kan komma att använda kakor med olika funktioner, enligt tabellen nedan.

Typ av kakor

Vad används de för?

Hur påverkar de din integritet?

Nödvändiga 

Dessa kakor är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera ordentligt. De gör det möjligt att navigera på webbplatsen och använda dess funktioner. Med hjälp av den här typen av kakor kan du till exempel navigera från en webbsida till nästa och lagra information som behövs för att fylla i formulär.

Dessa kakor tillämpas automatiskt under varje session eller under längre perioder, beroende på syfte. Eftersom de behövs för att du ska kunna använda webbplatsen på vanligt vis eller för att uppfylla lagstadgade krav kan du inte inaktivera dem. Mer information finns i avsnitt 1.7 nedan. Om du föredrar att dessa kakor inte installeras på enheten kan du när som helst avbryta webbplatsbesöket.

Funktionalitet

Dessa kakor registrerar val som du gjort i vissa avsnitt av webbplatsen där du ger oss personuppgifter (till exempel användarnamn, språk eller region där du befinner dig). Dessa kakor kan användas för att spara ändringar som du gjort, t.ex. av teckenstorlek, teckensnitt och andra delar av webbplatsen som kan anpassas, eller för att spara din besökshistorik eller det faktum att du redan har besökt webbplatsen.

Dessa kakor kan bland annat samla in teknisk information som behandlas i samband med ditt besök och är kopplad till din enhet, utan att du namnges. Du kan ändå välja att inte samtycka till användning av dessa kakor eller inaktivera dem manuellt i dina inställningar, fast det kan påverka din webbplatsupplevelse.

Ibland kan dessa kakor vara inställda på att spara personligt identifierbar information som du har lämnat, till exempel användarnamn eller profilbild. När du lämnar sådana personuppgifter kommer du antingen att ombes lämna ditt samtycke eller åtminstone tydligt informeras om våra sekretessregler.  Om du väljer att lämna uppgifter och efterfråga särskilda tjänster kommer sådana kakor att vara nödvändiga för att tillhandahålla dem.

Analys

Dessa kakor är tredjepartskakor (t.ex. Google Analytics) som hjälper webbplatsen att förstå hur deras besökare använder webbplatsen (t.ex. för att identifiera hur besökarna nådde webbplatsen, vilket operativsystem och typ av webbläsare som används av besökarna, tidpunkt och varaktighet för besöket, vilka sidor som besöks, besökarnas ålder, kön och intressen osv.).

Den information som dessa kakor samlar in är inte kopplad till identifierbara eller identifierade personer och används främst för statistiska ändamål. De gör det möjligt för BSEU att anpassa webbplatsen och dess applikationer efter besökarnas olika behov och önskemål. Vi kommer ändå att efterfråga ditt samtycke.

Externa funktioner

Dessa kakor är tredjepartskakor som vi har beslutat att placera på webbplatsen för att förbättra dess funktioner (t.ex. för att se till att du kan använda widgetar för Facebook, Twitter och andra sociala medier direkt på webbplatsen, ”retargeta” dig via sociala medier som Facebook och Instagram eller spåra din geoplats i syfte att dirigera dig till närmaste återförsäljare i relevanta fall).

Dessa kakor är i regel kopplade till din personliga enhet eller till och med personuppgifter som du väljer att inkludera i relevant social mediekanal. Du kan alltid välja om du vill samtycka till användning (antingen direkt eller underförstått genom att begära en sådan tjänst).

 

Om du vill veta mer om syftena med specifika kakor som används på webbplatsen, deras funktioner och lagringstid (för beständiga kakor) kan du läsa avsnitt 1.7 nedan.

 

1.3.       Hur inhämtar vi ditt informerade samtycke?

Första gången du besöker webbplatsen visas ett meddelande där du ombeds tillåta användning av kakor för funktionalitet, analys och externa funktioner. Dessa kakor installeras endast om du samtycker till det.
Nödvändiga kakor installeras på din enhet så snart du går in på webbplatsen, eftersom de krävs för att webbplatsen ska fungera.
I meddelandet visas en länk till vår policy för kakor om du skulle vilja ha mer information om hur vi hanterar kakor.
Meddelandet visas inte vid framtida besök på webbplatsen, men du har fortfarande möjlighet att ta bort kakor via inställningarna i din webbläsare (se avsnitt 1.4). 

1.4.       Invändningar och dina rättigheter

Vi kan inte ändra inställningarna för kakor i din webbläsare och kan inte heller inaktivera kakor som du samtyckt till att installera eller som måste installeras för att du ska kunna använda webbplatsen. Däremot har du alltid möjlighet att ändra dina webbläsarinställningar för att ta bort kakor eller förhindra att olika typer av kakor lagras på din enhet i framtiden utan ytterligare åtgärder från din sida.

Webbläsarens hjälpavsnitt bör innehålla information om hur du hanterar inställningarna för kakor direkt i webbläsaren. Ta reda på hur du gör detta i din webbläsare här:

·         Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/sv-se/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

·         Mozilla Firefox:

http://support.mozilla.com/sv-se/kb/Cookies

·         Google Chrome:

http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=sv&answer=95647

·         Safari:

http://support.apple.com/kb/PH5042

·         Opera:

https://www.opera.com/sv/help

1.5.       Vad händer om den här policyn för kakor ändras?

BSEU kan när som helst komma att uppdatera den här policyn. Om vi gör det kommer detta att tydligt framgå på webbplatsen och/eller varumärkessidor, så att du vet att du behöver granska den igen. Ingen ändring kommer att medföra begränsningar av dina rättigheter enligt tillämplig lag.

1.6.       Tredje parts mottagare och personuppgiftsbiträden

BSEU utbyter inte kakor med webbplatser som tillhör tredje part eller externa dataleverantörer, med undantag för tredje part som arbetar direkt med BSEU och under dess kontroll och tillsyn för att tillhandahålla webbplatstjänster. BSEU ser alltid till att personuppgiftsbiträden som hanterar dina uppgifter omfattas av nödvändiga avtalsklausuler för att skydda uppgifterna och hålla dem konfidentiella.

Vi använder information som samlats in via tredjepartskakor, men notera att alla tredjepartskakor hanteras av respektive leverantör i enlighet med dess policyer.

1.7.       KONTROLLERA VILKA KAKOR SOM ANVÄNDS

Om du vill se en fullständig lista över vilka kakor som BSEU använder, hur länge de är aktiva, när de upphör, deras domän och/eller namn, kan du se efter i inställningarna i din webbläsare.

Här är en snabbguide som beskriver hur du gör detta i olika webbläsare:

https://www.wikihow.com/View-Cookies

 

First Stop Sverige

Sjögatan, 852 34 Sundsvall

Kundservice