COOKIEPOLICY

FÖR FIRST STOP ONLINE WEBBPLATSEN : www.firststop.se 

 

FIRST STOP EUROPE NV (“FIRST STOP”) använder cookies för att kontinuerligt förbättra upplevelsen för websidans besökare. Cookies kan förhöja upplevelsen genom att komma ihåg olika inställningar från föregående besök av sidan. I gengäld förser dessa cookies FIRST STOP med information gällande användningen av sidan för att möjliggöra förbättringar för besökarna. Slutligen tillåter cookies användandet av speciella tillägg som “Likes” på FaceBook och “Tweets” på Twitter etc.  

Vad exakt gör cookies ?    

Cookies är små textfiler som browsern installerar på din dator och som möjliggör för websidan att komma ihåg dig vid nästa besök. Den består av ett unikt nummer och kan särskilja dig från andra besökare, men innehåller ingen personlig information. Detta innebär att FIRST STOP kan inte identifiera dig personligen baserat på dessa cookies eller identifiera dig när du besöker tredjeparts sidor.  
Tack vare cookies, kan FIRST STOP t ex säkerställa att informationen som dyker upp på din skärm vid ditt nästa besök baseras på dina preferenser, sökningar. Med hjälp av cookies, kan FIRST STOP också identifiera de mest populära sidorna, sökningarna på webplatsen eftersom de tillåter FIRST STOP att komma ihåg vilka sidor som besökts och hur lång tid som besöken varade. Baserat på dessa aggregerade data, kan FIRST STOP anpassa websidan för att bättre motsvara besökarnas förväntningar och erbjuda en mer kundanpassad upplevelse. Slutligen kan cookies möjliggöra för en del tredjeparts applikationer som kopplingar till sociala media.  

Hur vi får vi din tillåtelse att använda cookies :  

Vid ditt första besök av FIRST STOPs websida får du frågan om du tillåter användandet av cookies eller inte och det visas en länk till denna information om cookies för vidare information. Denna banner visas inte på din skärm vid efterföljande besök på sidan, men möjligheten att ta bort godkännandet av cookieanvändningen finns kvar om du gåt till inställningar för din Internet browser (se längre ner under ”Invändning”).

Invändning :  

Det är möjligt att konfigurera din browser så den tillåter eller nekar användandet av cookies eller informerar dig varje gång en cookies skickas. Eftersom alla browsers inte är lika rekommenderar FIRST STOP dig att nyttja hjälpmenyn på din browser för att se hur du kan ta bort cookies och/eller ändra dina cookie inställningar.  

Notera dock att nekandet av cookieanvändning kan förhindra dig från att nyttja websidan på ett optimalt sätt. FIRST STOP byte inte cookieinformation med tredjeparts sidor eller annan extern data, med undantag av tredje part som arbetar direkt med utvecklingen och underhållet av FIRST STOPs websida.  

För mer information om skyddandet av dina personuppgifter, vänligen se vår policy.    

Vilken data samlas och med vilket syfte ?  

När du besöker webplatsen kan FIRST STOP automatiskt samla följande teknisk information (information som inte kan identifiera dig): ditt operativ system och browsertyp, dommännamnet på sidan som länkade dig vidare till denna sida, när du besökte sidan och hur länge, vilka undersidor du besökte etc.  

Dessa data används endast för internt bruk, nämligen i syfte att studera demografiska fakta, beteende och intressen. Det möjliggör för FIRST STOP att på ett bättre sätt kunna anpassa sidan och dess applikationer till de olika behov och önskningar som besökarna har som t ex:  
-       se användningsmönster och hur många som besöker sidan.
-       lagra information om preferenser och individuella intressen.
-       öka sökhastigheten.  
-       känna igen dig när du besöker sidan nästa gång.
Det är viktigt att påpeka att förutom igenkänningen av dina inställningar för websidan använder FIRST STOP den samlade datan endast för statistik i Google Analytics. Detta innebär att den samlade datan endast används  för internt bruk. FIRST STOP samlar inte någon personlig information om besökarna och kan inte identifiera dig personligen utifrån insamlad data.  

 

Cookie sammanställning

Namn                                         Domän                                        Innehåll och syfte                                      Giltig

  

 

Google Analytics: 

More information about Google Analytics Tracking cookies 

First Stop Sverige

Sjögatan, 852 34 Sundsvall

Kundservice