Information om Sekretess (kontaktformulär)

Innan du skickar en förfrågan, kom ihåg att Bridgestone Sweden Aktiebolag inkluderar administratören av dina personuppgifter som anges ovan för att behandla och svara på dina frågor angående vår verksamhet. Överföringen av dessa uppgifter är inte obligatorisk, men utan dem kan vi inte tillhandahålla svar (fält markerade som "obligatoriska"). Vi lagrar dina data tills du slutför din förfrågan. Om du lämnar "icke-obligatoriska" data kommer den att raderas omedelbart. Vi har åtagit oss att omedelbart radera dina uppgifter och avsluta behandlingen på din eventuella förfrågan eller invändningar som du har rätt att meddela med hjälp av kontaktuppgifterna nedan: https://privacy.firststop.eu/?tmpl=dsr/tmpl_dsr_contact_form&language=SW

 
Du har rätt att få en kopia av detta dokument. Inom ramen för den tillämpliga lagen (i synnerhet Allmänna dataskyddsbestämmelserna) och om inte de gällande bestämmelserna föreskriver något annat, har du rätt att:


· få tillgång till dina personuppgifter (du kan när som helst få information om dina uppgifter),
· göra rättelser av dina personuppgifter (du kan när som helst begära rättelse eller uppdatering av dina uppgifter - till exempel om du ändrar ditt namn eller kontaktuppgifter)
· radera dina personuppgifter (detta motsvarar din motstånd mot ytterligare behandling av danser),
· begränsa bearbetningen (du kan ange vilken av de angivna uppgifter som inte ska utsättas för vidare behandling av den registeransvarige - t.ex. du vill inte bearbeta information om din bils gång längre)
· överföra data (du har rätt att ta emot dina uppgifter från administratören i ett mycket använt format som tillåter maskinläsning. Du kan överföra dina data till andra administratörer eller begära överföring av dina data av en administratör till en annan administratör du anger).
Alla ovanstående aktiviteter kan utföras med hjälp av kontaktuppgifterna nedan.


Dina uppgifter kan lämnas till First Stop Europe NV/SA, marknadsföringsbyråer och enheter som tillhandahåller informationssystemtjänster till den registeransvarige, uteslutande på grundval av individuella databehandlingsavtal i den utsträckning som dina uppgifter behandlas.
Kom ihåg att vi använder tjänster av enheter som finns i USA för att svara på förfrågningar från våra kunder, därför kommer dina uppgifter relaterade till förfrågan att överföras till dem. Observera att USA inte tillhandahåller samma skyddsnivå för personuppgifter som Europeiska Unionen, men dina uppgifter kommer att överföras på grundval av ett kontrakt (Standardavtalsklausuler) godkända av Europeiska Kommissionen. Du kan få en kopia av Standardavtalsklausulerna genom att kontakta oss via kontaktuppgifterna ovan.
Dina uppgifter kan också lämnas till oberoende First Stop-workshops som identifierats av dig i kontaktformuläret, för en effektivare behandling av dina förfrågningar. 


Om du anser att behandlingen av dina uppgifter bryter mot dina lagstadgade rättigheter, kan du lämna in ett klagomål till personskyddskontoret, särskilt i ditt hemland, arbetsplats eller påstådd överträdelse. Kom ihåg att personuppgifter som erhållits av First Stop SE. De kommer att behandlas som strikt konfidentiella och behandlas i full överensstämmelse med vårt Sekretesspolicy och gällande sekretesslagar.

First Stop Sverige

Sjögatan, 852 34 Sundsvall

Kundservice