Information om Sekretess (registreringsformulär)


Kom ihåg att efter att ha skapat ett konto och loggat in på den här sidan innehåller Bridgestone Sweden Aktiebolag den personliga administratörsfunktionen som finns i registreringsformuläret och senare som en del av FIRST STOP för att registrera och köra ditt konto, behandla order och fråga och i samband med juridiska krav , lagrar register över tjänster som görs / säljs produkter och fakturor införda i samband med dessa tjänster/produkter och analys av potentiella fordringar, samt i enlighet med Allmänna Användarvillkor.

 

Överföringen av dessa uppgifter är inte obligatorisk, men utan dem kan vi inte registrera och/eller utföra handlingar som krävs av oss (relevanta fält markerade som "obligatoriska"). Om du tillhandahåller "ej obligatorisk" data, kommer den att raderas på begäran (som kan skickas till:

 https://privacy.firststop.eu/?tmpl=dsr/tmpl_dsr_contact_form&language=sw

 senast när användaren raderar kontot.


Kom ihåg att uppgifter om transaktioner som namn, e-postadress och uppgifter om en given transaktion i fakturor och kvitton kommer att lagras av oss för den tid som anges i gällande lag, särskilt skattelagstiftning, även om användarens konto raderas från systemet.

 

Användaren har rätt att få en kopia av detta dokument. Inom ramen för den tillämpliga lagen (i synnerhet Allmänna dataskyddsbestämmelserna) och om inte de gällande bestämmelserna föreskriver något annat, har du rätt att: 

· få tillgång till dina personuppgifter (du kan när som helst få information om dina uppgifter),

· göra rättelser av dina personuppgifter (du kan när som helst begära rättelse eller uppdatering av dina uppgifter - till exempel om du ändrar ditt namn eller kontaktuppgifter) 

· radera dina personuppgifter (vi tar bort dina uppgifter om vi inte är lagligen skyldiga att behålla dem), 

· begränsa behandling (användaren kan ange vilken av de angivna data som inte ska behandlas av datadministratören - t.ex. användaren inte vill ha vidare bearbetning av information om bilens körning, kommer vi att radera angivna uppgifter om det inte finns någon rättslig grund - t.ex. juridisk skyldighet - deras ytterligare lagring) 

· överföra data (användaren har rätt att ta emot sina uppgifter från administratören i ett mycket användbart maskinläsbart format, användaren kan överföra sin data till andra datakontrollanter eller begära överföring av hans data av en annan administrativ administratör, om det är tekniskt genomförbart). 

Alla ovanstående aktiviteter kan utföras med hjälp av kontaktuppgifterna nedan.  

 

Dina uppgifter kan lämnas till First Stop Europe NV/SA, marknadsföringsbyråer och enheter som tillhandahåller informationssystemtjänster till den registeransvarige, uteslutande på grundval av individuella databehandlingsavtal i den utsträckning som dina uppgifter behandlas. Dina uppgifter kan också lämnas till oberoende First Stop-workshops som anges av användaren i kontaktformuläret för effektivare förfrågningsbehandling (t.ex. vid en begäran om att ordna ett möte i en närliggande verkstad). 

 

Om du anser att behandlingen av dina uppgifter bryter mot dina lagstadgade rättigheter, kan du lämna in ett klagomål till personskyddskontoret, särskilt i ditt hemland, arbetsplats eller påstådd överträdelse. Observera att alla personuppgifter som erhållits av Bridgestone Sweden Aktiebolag kommer att behandlas som strikt konfidentiella och behandlas i enlighet med vår integritetspolicy och gällande sekretesslagar. 

First Stop Sverige

Sjögatan, 852 34 Sundsvall

Kundservice