Sekretesspolicy

 

Det gläder oss att du är intresserad av vårt företag och av våra produkter och tjänster. Vi vill också försäkra dig om att dina personuppgifter skyddas på ett säkert sätt när du besöker våra webbplatser.

Du kan gå till webbplatsen om du vill ha information om vårt företag, eller våra produkter och tjänster, utan att du behöver uppge några personuppgifter om dig själv.

Vi tar mycket allvarligt på den personliga integriteten hos de Användare som besöker den här Webbplatsen, och denna Sekretesspolicy förklarar hur viss information om Dig som användare kan hanteras.

Denna Sekretesspolicy ingår i och är underställd Användningsvillkoren för First Stop Online-webbplatsen och de Försäljningsvillkor för First Stop Online som du hittar på Webbplatsen. Genom att använda Webbplatsen och göra beställningar samtycker du uttryckligen till att dina personuppgifter används i enlighet med denna Sekretesspolicy.

 

1. Definitioner

"FIRST STOP" avser företaget First Stop Europe NV, Belgien, vars registrerade huvudkontor har adressen Kleine Kloosterstraat 10, 1932 Zaventem, Belgien, och som är registrerat i det belgiska bolagsregistret under beteckningen 0420.639.510 Brussels;

"Vi"/"Oss"/"Vår" refererar till FIRST STOP;

"Användare" avser en eller flera användare av Webbplatsen, som kollektiv eller som individer, beroende på vilket som passar bäst i sammanhanget;

"Webbplatsen" avser den webbplats som har webbadressen www.firststop.se och alla dess underliggande webbsidor, och de eventuella webbadresser som kan komma att ersätta den;

"Du/Din" avser dig som Användare av Webbplatsen; och

"Din information" avser all information om Dig som kan identifieras och kopplas till Dig, inklusive, men utan begränsning till, namn, adress, telefonnummer, e-postadress, ekonomiska uppgifter, registrerat användarnamn, lösenord och annan information genom vilken Du kan identifieras och som Du har givit Oss direkt eller via Webbplatsen vid något tillfälle.

 

2. Insamling av information

FIRST STOP samlar in Din information när du

2.1 skapar ett onlinekonto,

2.2 bokar en tid,

2.3 gör en beställning,

2.4 prenumererar på ett nyhetsbrev,

2.5 gör en reklamation, ställer en fråga eller ger Oss någon annan form av feedback, 2.6 deltar i en tävling eller utlottning.

 

3. Konfidentiell hantering av Din information

Varje gång som du förser FIRST STOP med personlig information hanterar Vi denna i enlighet med bestämmelserna i denna sekretesspolicy och i enlighet med de allmänna lagar och regler som gäller för hanteringen av personuppgifter.

Vi gör allt för att vidta alla rimliga åtgärder för att skydda Din information. Alla de personuppgifter (namn, adress, telefonnummer, e-postadress osv…) som sammanställts av FIRST STOP lagras i en skyddad fil som inte är tillgänglig för allmänheten. Den är bara ett begränsat antal anställda hos FIRST STOP som har tillgång till den här filen, nämligen de som behöver denna information för sina arbetsuppgifter. Personuppgifter hanteras enbart inom FIRST STOP eller dess dotterföretag.

 

4. Användning av Din information

4.1. FIRST STOP använder din information för att

4.1.1 hantera registreringen av ditt online-konto och upprätthålla kontot,

4.1.2 hantera och slutföra bokningar som du har gjort via Webbplatsen,

4.1.3 hantera och slutföra beställningar som du har gjort via Webbplatsen,

4.1.4 hantera och besvara de eventuella reklamationer och frågor som Du har lämnat in till Oss,

4.1.5 övervaka, utveckla och förbättra Webbplatsen och din upplevelse av den,

4.1.6 undersöka eventuella brott mot Användningsvillkoren för First Stop Online-webbplatsen eller Försäljningsvillkoren för First Stop Online som Du kan ha gjort dig skyldig till,

4.1.7 skicka och uppdatera Dig med information om Våra befintliga och nya tjänster och specialerbjudanden via e-post, post, telefon eller sms, men dock enbart (och endast enbart) om Du har efterfrågat detta,

4.1.8 skicka Dig information om relaterade produkter och tjänster från utvalda tredjepartsleverantörer, som kan vara av intresse för Dig, via e-post, post, telefon eller sms, men dock enbart (och endast enbart) om Du har efterfrågat detta, och

4.1.9 publicera eller på annat sätt offentliggöra en lista över pristagare, och du råkar vara en av pristagarna.

4.2. Om Du vill välja bort att ta emot information enligt punkt 4.1.6 eller 4.1.7 ovan kan Du 

ändra inställningarna för Ditt online-konto,

använda avbokningsfunktionen som finns i all sådan kommunikation, eller

meddela Oss via e-post till firststop-online@firststop.eu och ange Ditt användarnamn.

 

5. Vidarebefordra Din information till tredje part

5.1. Vi kan föra vidare Din information till tredje part i följande fall:

När de av Våra anställda och agenter som administrerar Dina onlinekonton och beställningar behöver denna information.

När betrodd tredjepart behöver allmän statistisk information om Webbplatsens användarbas, försäljningsmönster, trafikvolym och liknande kan vi vidarebefordra Din information till denna part, dock inte sådan information genom vilken man kan identifiera Dig som person.

5.2. Vi kan ge Din information till polisen, rättslig instans eller juridisk rådgivare i samband med påstått brott eller misstänkt brott mot Användningsvillkoren för First Stop Online-webbplatsen och/eller Försäljningsvillkoren för First Stop Online eller när lagen så kräver.

5.3. Vi för inte vidare eller säljer Din information till tredje part i något annat syfte än de som anges under punkt 5.1. och 5.2. ovan. All eventuell marknadsföring för tredje part genomförs av Oss, så denna part har inte tillgång till Din information.

 

6. Tillstånd att behandla information

I samband med att du förser oss med dina personuppgifter eller, som fallet är vid direkt marknadsföring, ber oss att skicka dig erbjudanden eller produkter ger du uttryckligen FIRST STOP tillåtelse att hantera denna information för ovan angivna syften. Om FIRST STOP önskar att använda sig av Din information för andra syften, eller vill vidarebefordra den till andra organisationer eller företag, med vilka man samarbetar, krävs det först att Du ger din uttryckliga tillåtelse. Det står dig fritt att vägra ge en sådan tillåtelse.

 

7. Åtkomst till och uppdatering och borttagning av Din information

7.1. Om du är en registrerad online-kontoinnehavare har du åtkomst till Din information, och kan uppdatera personuppgifterna som är kopplade till ditt konto. Du bör vara noga med att uppdatera Din information så snabbt som möjligt efter det att informationen har ändrats.

7.2. Om du vill få dig tillskickad en kopia av Din information som finns lagrad hos Oss kan du skriva till oss på adressen First Stop Belgium NV, Kleine Kloosterstraat 10, 1932 Zaventem, Belgien, eller skicka oss ett e-postmeddelande till följande e-postadress: sverige@firststop.eu.

7.3. Du kan när som helst begära att din information ska tas bort från FIRST STOPs arkiv. En sådan begäran ska skickas till följande e-postadress: sverige@firststop.eu

7.4. Vi tillmötesgår din begäran, eventuellt till en mindre administrativ kostnad.

 

8. Användning av cookies

8.1. Vi vill också fästa Din uppmärksamhet på det faktum att FIRST STOP också kan använda sig av databehandling med hjälp av cookies. Genom att besöka och använda dig av Webbplatsen och godkänna Sekretesspolicyn ger du ditt uttryckliga samtycke till bruket av cookies. Cookies är små informationsfragment som vi överför till och sparar på din dators hårddisk. Denna information läses in av FIRST STOP varje gång som du besöker en FIRST STOP-webbplats. Denna information verifierar din identitet, vilket underlättar din användning av FIRST STOP-webbplatserna. Dessutom gör detta det möjligt för FIRST STOP att studera hur dessa webbplatser används genom att samla in statistisk information som vi sedan kan använda för att optimera webbplatsen. Du kan ställa in din webbläsare så att du blir informerad varje gång en cookie hämtas till datorn eller så att cookies förhindras att sparas på datorn. Observera att om Du ställer in Din webbläsare så att den tillåter användning av cookies, betraktas detta som ett uttryckligt godkännande av att Webbplatsen använder cookies.

8.2. Vi kontrollerar inte bruket av cookies hos tredje part. Om Du vill inaktivera cookies kan Du göra detta genom att ändra inställningarna i Din webbläsare. Tänk dock på att om du inaktiverar cookies kan det medföra att du inte kan registrera dig för eller använda vissa funktioner på Webbplatsen.

8.3. Mer information om cookies och om hur du kan inaktivera dem får du genom att ta del av informationen på webbplatsen för Interactive Advertising Bureau på www.allaboutcookies.org

 

9. Barn

Personer som är under 18 år gamla får inte skicka några personuppgifter till oss utan att först ha inhämtat samtycke från en förälder eller vårdnadshavare. Vi begär aldrig in personuppgifter från personer som är under 18 år, och samlar heller inte in sådan information eller vidarebefordrar den till tredje part.

 

10. Ändringar

FIRST STOP förbehåller sig rätten att ändra sina säkerhets- och dataskyddsåtgärder efter eget gottfinnande. FIRST STOP kommer i sådana fall även att ändra informationen om sitt dataskydd. När du tillhandahåller dina personuppgifter till FIRST STOP utgår vi från att du har tagit del av den senaste versionen av vår dataskyddsförklaring.

 

11. Platsen där Din information förvaras

Vi lagrar Din information i Belgien där våra webbplatsservrar finns.

 

12. Länkar

Du bör vara medveten om att Webbplatsen kan länka till andra webbplatser som Du når via vår Webbplats. Vi har inget ansvar för dessa webbplatsers dataskydd, innehåll eller säkerhet. Vi har ingen som helst kontroll över hur tredje part kan tänkas använda Din information om du väljer att köpa produkter eller tjänster på dessa webbplatser eller på annat sätt använda dig av dessa webbplatser.

 

13. Kontakt

Om du har några frågor om Vår Sekretesspolicy eller om hur Vi använder Din information kan Du vända dig till Oss via e-post till info@firststop.se, eller genom att skriva till oss på adressen First Stop Europe NV, Kleine Kloosterstraat 10, 1932 Zaventem, Belgien.

First Stop Sverige

Sjögatan, 852 34 Sundsvall

Kundservice