Byte av bromsvätska

Kontakta First Stop när det är dags byte av bromsvätska

Bilens bromsar är den enskilt viktigaste delen av ditt fordon eftersom det är oerhört viktigt att dina bromsar fungerar optimalt för att upprätthålla god bromsförmåga och säkerhet. Alla biltillverkare rekommenderar därför att man byter bromsvätska regelbundet. När bytet ska ske kan däremot skilja sig åt mellan olika biltillverkare och olika årsmodeller av samma märke.

Med tiden drar bromsvätskan åt sig vatten och fukten samlas i regel inte i behållaren för bromsvätskan, utan i ledningar och cylindrar, vilket innebär att all bromsvätska i hela systemet måste bytas ut för att ge önskad verkan. Till en början är det små kvantiteter fukt, men med tiden kan mängden vatten som tas in i bilen bli hög. Varje gång huvudcylindern är öppen kan luft och fukt komma in som absorberas av vätskan. Att det är ett slutet system spelar ingen roll eftersom fukt ändå tränger in till vätskan på olika sätt. 

Ju mer fukt vätskan drar åt sig, ju mer försämras egenskaperna och chansen att få stopp på bilen när du bromsar försämras kraftigt. I ett land som Sverige med mycket regn och fuktig luft är det ännu viktigare att byta bromsvätskan regelbundet.

Hos oss på First Stop har vi erfarna mekaniker på våra verkstäder runt om i landet som kan svara på frågor och hjälpa dig med byte av bromsvätska i din bil.


Varför ska du byta bromsvätska?

Ett byte av bromsvätska kan vara kostsamt och därför är det tyvärr ofta något som man helt enkelt hoppar över i takt med att bilen blir äldre. Men vet man bakgrunden till varför man behöver byta bromsvätskan, förstår man bättre varför det är en punkt som man absolut inte ska förbise vid nästa service.

 

Så här fungerar det:

- Bromsvätskan gör att det är möjligt att sakta ner farten när du trycker på bromspedalen. Den aktiverar kraften som bildas när du trycker på bromspedalen och genom att föra över kraften till själva hjulet kan du bromsa in. 

- När du bromsar skapas en friktion som i sin tur genererar värme. Den värmen kan skada bromsvätskan. Eftersom bromsvätskan suger åt sig fukt kan denna fukt förvandlas till ånga med följden att bromsvätskan kokar. 

- Luft eller vatten i din bromsvätska gör att den fungerar sämre eftersom bromsvätskan inte kan stå emot samma tryck som en vätska som är oskadad eller oförorenad. 

  • Det finns även ett annat viktigt syfte med bromsvätskan och det är att den fungerar som ett smörjmedel. Bromsvätskan hjälper med andra ord till att smörja rörliga delar och att förhindra uppkomsten av rost.

Vi på First Stop följer alla rekommendationer när det gäller att byta bromsvätska. Kontakta oss gärna om du behöver hjälp med byte av bromsvätska så berättar vi mer.

 

När ska bromsvätskan bytas?

Så hur vet man då att det är dags att byta bromsvätskan? Eventuellt har det gått så långt att du inte får någon bromsverkan förrän bromspedalen når i botten. Då är det hög tid att kontakta en verkstad så att du inte riskerar säkerheten. Men innan det gått så långt börjar en lampa lysa på instrumentpanelen. Den indikerar att något är fel med bromsarna, men inte vad som är fel. Så först och främst bör man boka tid på någon av våra verkstäder för att reda ut varför lampan lyser. I värsta fall kanske du har ett läckage som också behöver åtgärdas.

Själva bytet görs enligt biltillverkarens rekommendationer vilket vanligtvis är vartannat eller vart tredje år. Tänk på att rekommendationerna kan variera på olika årsmodeller av samma bilmärke.

 

Så här går ett byte av bromsvätska till:

Eftersom vatten bidrar till försämrade egenskaper som exempelvis ökad risk för korrosion är det viktigt att byte av bromsvätskan sker korrekt. Hela systemet måste öppnas så att den nya vätskan kan flöda genom hela systemet och inte bara i bromsvätskebehållaren. På en del bilmodeller behövs till exempel ABS-styrmodulen öppnas elektroniskt med hjälp av ett särskilt verktyg. 

Även om arbetet med att byta bromsvätska inte är så komplicerat så är det ett tidskrävande jobb som kräver kunskap, noggrannhet, erfarenhet och rätt verktyg.

På First Stop har vi rätt kompetens och lång erfarenhet av byte av bromsvätska i hela systemet. Vad händer om jag inte byter bromsvätska?

Att byta bromsvätska är ganska kostsamt med det är en säkerhetsåtgärd som man inte ska tumma på. Om bromsvätskan inte byts i tid kan följande problem uppstå:

  • När bromsvätskan blandas med vatten rostar hela hydrauliksystemet inifrån. Det gäller både huvudcylindern, hjulcylindrarna och de reglerventiler som ska hindra att hjulen låser sig vid inbromsning.

  • Kokpunkten sjunker. En låg kokpunkt är känslig för både värme och vatten. Det räcker då med några hårda inbromsningar i följd för att vätskan skall börja koka. Bromseffekten uteblir.

Hur ofta bör jag byta bromsvätska?

Svar: Generellt sett rekommenderas det att byta bromsvätska varje 2-3 år eller efter att ha kört en viss sträcka. Följ dock alltid fordons- och bromsvätsketillverkarens specifika rekommendationer för ditt fordon.

Vad händer om jag inte byter bromsvätska regelbundet?

Svar: Om du inte byter bromsvätska regelbundet kan vätskan dra åt sig fukt, vilket kan leda till korrosion och skador på ditt bromssystem. Detta kan i sin tur påverka bromsprestanda och leda till kostsamma reparationer.

Kan jag byta bromsvätska själv?

Svar: Ja, det är möjligt att byta bromsvätska själv om du har rätt verktyg och följer korrekta procedurer. Om du inte känner dig säker, är det alltid bäst att konsultera en professionell mekaniker.

Vilken typ av bromsvätska bör jag använda?

Svar: Använd alltid den typ av bromsvätska som rekommenderas för din bil (se bilens servicehandbok). 

Kan jag återanvända gammal bromsvätska?

Svar: Nej, det är inte rekommenderat att återanvända gammal bromsvätska. Det är bäst att använda ny, färsk bromsvätska för att säkerställa optimal bromsprestanda och förhindra korrosion i bromssystemet.

Besök din närmaste First Stop Shop för professionell rådgivning och byte av bromsvätska genom att klicka på länken nedan:

Besök din närmaste First Stop Shop för professionell rådgivning klicka på länken nedan:

Hitta din butik