Kört på ett djur?

Information om viltolyckor

Att inte anmäla en viltolycka med älg, rådjur, hjort, vildsvin, björn, varg, järv, lo, utter, örn eller mufflonfår klassas om smitningsolycka och kan ge böter. Detsamma gäller ren. Så här går du till väga oavsett om djuret är synbart skadat eller är avlidet.
1. Ring 112 och gör en polisanmälan
2. Placera ut en varningstriangel
3. Märk ut platsen där olyckan skett. Det finns en speciell markeringsremsa att hämta ut på bilprovningsstationer och har du ingen remsa kan du ta en plastpåse eller liknande.
4. Förfölj eller spåra inte ett skadat djur själv
Läs mer på Polisens hemsida. https://bddy.me/3Lp5K2J