Cookies

1. COOKIEPOLICY

FIRST STOP – är ett företag som ingår i moderbolaget Bridgestone Europé NV/SA och har sitt huvudkontor på Kleine Kloosterstraat 10, 1932 Zaventem, Belgium och med momsregistreringsnumret SE516411846401. First Stop administrerar denna webplats. Vi använder Cookies för att ständigt förbättra besökarens upplevelse. Cookies kan direkt förbättra denna upplevelse (t ex genom att komma ihåg inställningar som språk etc) eller t.o.m. vara nödvändiga för att på ett korrekt och lagligt sätt kunna erbjuda service som du efterfrågar (t.ex. genom att komma ihåg dina val av Cookie-inställningar). Dessutom förser visa Cookies First Stop med statistik gällande användandet av webplatsen, vilket indirekt stödjer utvecklandet för att bättre möta dina preferenser. Cookies kan också möjliggöra ditt användande av speciella funktioner som finns på webplatsen t ex specifika applikationer.

1.1. VAD EXAKT ÄR COOKIES?

Cookies är små textfiler som din läsare installerar på din dator eller annan enhet och som möjliggör för websidan att känna igen dig vid nästa besök. Den består av ett unikt nummer och kan därför skilja på din enhet forn andra trots att du är anonym.

Tack vare cookies kan t ex First Stop försäkra sig om att informationen som visas på din skärm vid ditt nästa besök baseras på dina preferenser vid tidigare besök. Med hjälp av cookies kan First Stop också identifiera de mest populära sidorna på webplatsen eftersom dom tillåter First Stop att se vilka sidor som är mest besökta och hur lång tid besökarna stannar på dessa. Baserat på dessa sammansatta data kan First Stop justera websidan för att bättre reflektera besökarnas preferenser och erbjuda en mer kundanpassad upplevelse. Slutligen kan cookies främja visa applikationer från tredje part som t ex kopplingar till nätverk för sociala media.

1.2. VILKA SORTERS COOKIES ANVÄNDER VI?

Vi använder två olika typer av cookies på vår webplats - "session cookies" och "persistent cookies". Session cookies är tillfälliga och finns kvar på din enhet bara så länge som du befinner dig på webplatsen, under den specifika sessionen. Persistent cookies lagrar information och finns kvar på din enhet även efter att du lämnat webplatsen dvs mellan sessionerna.

Beträffande cookiens ursprung kan vi komma att dela både “first-party cookies” och “third-party cookies”. First-party cookies installerar vi själva på webplatsen för att möjliggöra för sökandet på sidan, förbättra funktionen uppfylla lagliga krav. “Third-party cookies” (tredjeparts cookies) är cookies som installeras på webplatsen från av oss utvalda tredje parter för att stödja en del funktionaliteter på webplatsen.

För uppdelningen av funktioner mellan cookies se nedan.

Typ av cookies : Nödvändiga

Vad används de till?

Dessa cookies är nödvändiga för att webplatsen ska fungera korrekt. De möjliggör navigeringen på webplatsen och användningen av dess funktioner. T ex tillåter dess cookies dig att navigera från en sida till en annan och samtidigt lagra information som är nödvändig för att fylla i formulär.

Hur påverkar dom din integritet?

Dessa cookies tillämpas automatiskt vid varje session eller för längre period – beroende på dess syfte. Eftersom de är nödvändiga för att möjliggöra användandet av websidan eller för att uppfylla lagliga krav kan du inte inaktivera dom. Se mer detaljer under punkt 1.7 nedan. Om du inte vill tillåta dessa kan du när som helst avsluta besöket på webplatsen.

Typ av cookie : Funktionalitet

Vad används dom till?

Dessa cookies registrerar val som du gjort i specifika områden där du lämnar ifrån dig personuppgifter (t ex namn, språk). Dessa cookies kan också användas för att komma ihåg ändringar som du gör t ex textstorlek, typsnitt eller andra delar av webplatsen som kan anpassas, din sökhistorik eller faktumet att du redan besökt webplatsen.

Hur påverkar dom din integritet?

Informationen som dessa cookies samlar kan innefatta teknisk information som processas I koppling till ditt besök och är länkad till din enhet även om du är anonym. Du kan fortfarande besluta dig för att lämna ditt medgivande för dessa eller manuellt inaktivera dessa i dina inställningar, men det kan då påverka din upplevelse på webplatsen.

Ibland kan dessa cookies komma ihåg personuppgifter som kan identifieras som du har lämnat t ex användarnamn och profilbild. När du lämnar sådana personuppgifter frågar vi antingen efter ditt medgivande eller förklarar våra sekretessregler på ett tydligt sätt. Om du beslutar dig för att lämna dina uppgifter och efterfråga specifik service kan sådana cookies vara nödvändiga för att genomföra detta.

Vad används dom till?

Dessa cookies är tredjeparts cookies (t ex för Google Analytics) för att hjälpa websidan att förstå hur besökarna engagerar sig på webpatsen (t ex för att identifiera hur besökaren hittade till webplatsen, vilka operativsystem och läsare som besökaren använder, hur länge man är på sidan, vilka sidor som besöks, ålder, kön och besökarens intressen).

Hur påverkar dom din integritet?

Informationen som dessa cookies samlar är inte sammankopplade för att identifiera personer utan används huvudsakligen för statistik. Dom tillåter First Stop att utforma webplatsen och dess funktionaliteter på ett bättre sätt utifrån besökarnas olika behov och önskemål. Vi efterfrågar ditt medgivande för att använda dessa.

Typ av cookie : Externa funktioner

Vad används dom till?

Dessa cookies är tredjeparts cookies som vi beslutat installera på webplatsen för att förbättra funktionaliteten (t ex så du kan använda widgets för sociala media direkt på sidan etc eller spåra dig geografiskt så att vi kan styra dig till den närmaste återförsäljare).

Hur påverkar dom din integritet?

Dessa cookies är vanligtvis kopplade till din enhet eller även personuppgifter som du har i kanaler för sociala media. Du kan alltid besluta om du vill lämna ditt medgivande till användandet (antingen direkt eller underförstått genom att fråga efter detta).

För mer information om syftet för specifika cookies som används på webplatsen, deras funktioner och lagringstid (om persistent cookies) se punkt 1.7 nedan.

1.3. HUR FÅR VI DITT SAMTYCKE?

När du besöker webplatsen för första gången får du ett meddelande gällande cookies (funktionalitets, analytiska och för externa funktioner). Dessa cookies installeras bara om de accepterats. Nödvändiga cookies installeras på din enhet när du besöker webplatsen för att den ska fungera korrekt.

Detta meddelande innehåller en länk till cookie policyn om du vill få mer information hur vi hanterar cookies.

Detta meddelande kommer inte att visas på skärmen vid framtida besök på webplatsen, men alternativet att inaktivera cookies kommer att finnas kvar om du går til inställningar på din webläsare (se punkt 1.4).

1.4. INVÄNDNINGAR CH DINA RÄTTIGHETER

Vi kan inte ändra inställningarna av cookies i din webläsare och vi kan inte heller inaktivera cookies som du lämnat ditt medgivande till att användas på webplatsen. Du kan däremot själv ändra dessa inställningar i din webläsare och ta bort eller hindra att olika typer av Cookies lagras på din enhet i framtiden utan ytterligare inställningar från dig.

Hjälpsektionen i din webläsare ska förse dig med information om hur du ändrar dina inställningar gällande cookies. Du kan hitta hur du gör detta i följande länkar:

1.5. VAD HÄNDER OM COOKIEPOLICYN ÄNDRAS?

First Stop kan komma att uppdatera denna policy. Om vi gör det kommer vi att informera om detta på sidan så du har möjlighet att göra ev. nödvändiga ändringar i dina inställningar. Inga ändringar kommer att medföra begränsningar i dina lagstadgade rättigheter.

1.6. TREDJEPARTS MOTTAGARE OCH PROCESSORER

First Stop utbyter inte cookies med tredjepart eller externa dataleverantörer, med undantag för tredjepart som arbetar direkt med First Stop med uppgift att förse webplatsen med specifik service och underhåll. FirstStop säkerställer alltid att de som processor dina uppgifter är bundna till nödvändiga överenskommelser och avtal för att hålla denna data konfidentiell.

Trots att vi kan komma att använda information/data som samlats in via cookies från tredjepart hanteras dessa cookies av tredjepart i enlighet med deras cookiepolicys.

1.7. KONSULTATION GÄLLANDE VILKA COOKIES SOM ANVÄNDS

För att kunna se vilka cookies som används, hur länge de är aktiva, namnen på dessa kan du gå till inställningarna i din webläsare.

Här är en länk till en guide för hur du gör detta.

https://www.wikihow.com/View-Cookies