AC-service

Kontakta First Stop när det är dags AC-service och AC-rengöring

Bakterier, smuts, damm och pollen trivs bra i det fuktiga AC-systemet och sprider sig via luften som cirkulerar i bilen. Kör man korta sträckor och parkerar utomhus får AC-systemet jobba extra hårt. Ett AC-system tappar dessutom 5-8% köldmedia per år och förlusten gör att kompressorn får arbeta hårdare och oftare för att uppnå samma kyleffekt. När kompressorn arbetar hårdare ökar bilens bränsleförbrukning och motoreffekten påverkas negativt. För att undvika onödiga kostnader och reparationer i framtiden, är det bra att regelbundet göra en AC-service hos en certifierad verkstad, till exempel i samband med en vanlig service. 

 

Behöver man verkligen lämna sin bil på AC-service?

När vi gör en AC-service innebär det också att vi gör en grundlig rengöring. Vid AC-servicen tas pollen, bakterier och damm bort och vi kan också byta till ett nytt friskluftsfilter. Även om en viss lukt kan uppstå är det kanske inte först och främst rengöring av ACn man tänker på eller upptäcker själv. Ett mycket vanligare scenario är att din bil är 6-7 år gammal och du märker att din AC inte kyler ordentligt eller tillräckligt snabbt under varma sommardagar. Du har parkerat bilen i solen i ett par timmar, och när du startar bilen så tar ACn väldigt lång tid på sig innan du känner någon kyla. Om bilen är ett par år gammal är det helt naturligt att köldmedia läckt ut och effekten försämrats, men du kan också ha fått ett läckage i systemet genom ett stenskott eller liknande som gjort att AC-gasen läckt ut. Då är det hög tid att göra en AC-service.

Så arbetar vi med AC-service

På First Stops certifierade verkstäder för AC-service, startar vi alltid med att göra en översyn av AC-systemet som innefattar okulärkontroll och sökning efter läckage med spårmedel och UV-utrustning. Med hjälp av spårmedlet och UV-utrustning får man en indikation på var läckaget finns. Hittar vi inte synligt läckage kopplar vi oss in i systemet och läser av de mätvärden som visas i våra analysinstrument. Sedan startar processen med att tömma eventuella rester i systemet, köldmedium, kompressorolja och spårmedel. 

AC-servicen fortsätter därefter med att försätta systemet under vakuumtryck. På så sätt kan vi säkerställa att rester av bundet köldmedium och fukt verkligen kan samlas upp och tömmas från kylanläggningen. I detta skapade undertryck står processen i ca 60 minuter för verkligen evakuera alla eventuella rester samt att ytterligare kontrollera systemets täthet. Vid godkänt resultat startar återfyllningen av kylanläggningen,

Visar analysen att på ett läckage, börjar man om med läckageutredningen. Det kan finnas små hål som man fyller med spårmedel tillsammans med AC-gasen och när det är gjort får du som kund fortsätta att köra din bil i cirka 100 mil för att sedan återkomma till oss för lokalisering av läckage och åtgärdande av skada.

Efter genomförd återfyllning och slutkontroll provkörs bil och kylsystem för konstaterande av funktion, vilket bör visa på en temperatur på ca 0-9°C i friskluftsventilen.

Om läckage konstateras vid AC-servicen i början av arbetet och komponentläckage upptäcks, lämnar vi självklart prisuppgift på reparation och färdigställande för att din bil återigen skall fungera!

Detta tillvägagångssätt vid en AC-service innebär absolut minsta miljöpåverkan. Det är dessutom det mest effektiva sättet att arbeta med ett AC-system.

 

AC-service även på vintern

Vad man kanske inte alltid tänker på är att ett modernt AC-system har defrosterfunktion för att snabbt kunna ta bort fukt och få torr varm luft på vindrutan på vintern. Är din bil utrustad med elektronisk klimatanläggning måste AC-systemet fungera för att hela anläggningen ska fungera. Även om ditt AC-system fungerar som det ska, får det en ökad livslängd genom regelbunden AC-service. Du minskar med andra ord onödiga kostnader och reparationer i framtiden.

Certifierade av Incert

First Stops verkstäder som tillhandahåller AC-service och AC-rengöring är certifierade att arbeta med samt att göra ingrepp i mobila kylanläggningar av tillsynsinstitutet Incert.

Detta ingår i vår AC-service

  • Kontroll av täthet och läcksökning
  • Tömning, rening, torkning samt påfyllning av gas. Kostnad för kylmedia tillkommer.
  • Kontroll av kompressorns funktion
  • Prestandaprov

 

1. Varför behöver jag göra AC-service?

Din bil kan samla på sig bakterier, smuts, damm och pollen i det fuktiga AC-systemet, vilket kan leda till dålig lukt och sämre luftkvalitet. Dessutom tappar AC-systemet 5-8% köldmedium per år, vilket ökar bränsleförbrukningen och påverkar motoreffekten. Regelbunden service rekommenderas för att undvika onödiga kostnader och reparationer i framtiden.

2. Behöver jag lämna in min bil för AC-service?

Ja, AC-servicen inkluderar en grundlig rengöring där pollen, bakterier och damm tas bort. Dessutom kan vi byta ut friskluftsfilter för att säkerställa att AC-systemet fungerar effektivt. Om din AC inte kyler som den ska, tar lång tid att kyla ner bilen, eller om du märker en dålig lukt, är det dags för AC-service.

3. Hur går AC-servicen till?

På First Stops certifierade verkstäder gör vi en översyn av AC-systemet, letar efter läckage med spårmedel och UV-utrustning, och läser av mätvärden. Vi tömmer systemet på rester, köldmedium, kompressorolja och spårmedel. Sedan försätter vi systemet under vakuumtryck för att ta bort fukt och rester. Efter godkänd kontroll återfylls kylanläggningen, och eventuella komponenter byts vid behov.

4. Kan AC-servicen utföras året runt?

Ja, AC-servicen kan utföras året runt. Dessutom har moderna AC-system en defrosterfunktion som är värdefull på vintern för att ta bort fukt och få torr varm luft på vindrutan.

5. Vad händer om problem upptäcks under AC-servicen?

Om det upptäcks problem eller läckage under AC-servicen kommer verkstaden att kontakta dig med ett kostnadsförslag för eventuella reparationer eller komponentbyte. Detta görs för att säkerställa att din AC fungerar korrekt.

6. Hur kan jag boka en AC-service?

Du kan enkelt boka en AC-service hos oss. Kontakta vår verkstad för att schemalägga din AC-service och få din air condition i toppskick igen.

7. Varför är AC-service viktigt även på vintern?

Modernt AC-system har en defrosterfunktion som är användbar på vintern. Dessutom måste AC-systemet fungera för att hela klimatanläggningen ska vara effektiv. Regelbunden AC-service förlänger systemets livslängd och minskar framtida kostnader.

Fyll aldrig på köldmedia på egen hand utan kontakta en certifierad verkstad för AC-service. Du kan ha ett läckage i ditt AC-system och risken är stor att gasen läcker rakt ut i naturen

Vad händer efter AC-servicen?

När AC-servicen är genomförd brukar allt fungera som det ska. Finns det däremot läckage i systemet eller om någon del slutat fungera kommer du att behöva byta ut dessa delar för att din AC ska fungera igen. Om vi upptäcker något fel eller behöver felsöka vidare, kontaktar vi dig alltid först med ett kostnadsförslag.

Tänk på!

Fyll aldrig på köldmedia på egen hand utan kontakta en certifierad verkstad för AC-service. Du kan ha ett läckage i ditt AC-system och risken är stor att gasen läcker rakt ut i naturen

Besök din närmaste First Stop Shop för professionell rådgivning klicka på länken nedan:

Hitta din butik