Vad betyder EU-märkningen av ljudnivåer?

Vad betyder EU-märkningen av ljudnivåer

Ljudnivåer

A-E klassningens symboler gäller bränsleeffektiviteten och däckens våtgrepp. Ljudnivån som anges informerar om det yttre vägbanebullret, se decibelanvisningen i bilden.

Glöm inte att vägljudet du hör inne i bilen inte alltid är jämförbart med ljudet på utsidan.

För med detaljerad information om däcketiketten se denna video.