Vad betyder EU-märkningen av ljudnivåer?

A-G klassningens symboler gäller bränsleeffektiviteten och däckens våtgrepp. Däcken klassas enligt en skala på tre ljudvågor, likväl som en decibelnivå gällande maximal ljudnivå. I framtiden kommer en reglering att äga rum för att sätta en maximal gräns för vägljud från däcken.

Om ett däck har tre svarta vågor är det ett av däcken med högst vägljud. Det betyder att vägljudet det alstrar är större än den framtida regleringen innebär, men det är fortfarande godkänt med dagens standard.

Två vågor betyder att däcket i genomsnitt avger ett vägljud som är jämförbart med eller 3 dB lägre än de framtida reglerna.

En enstaka våg betyder att vägljudet är väldigt lågt. Du får minst 3 dB lägre vägljud än den framtida regleringen — och i vissa fall till och med lägre än så. 3 dB kanske inte låter som en stor skillnad, men du kommer säkerligen att märka skillnaden när du kör.

Glöm inte att vägljudet du hör inne i bilen inte alltid är jämförbart med ljudet på utsidan.

Tillbaka till toppen