Vad har däcktrycket för betydelse?

Vad har däcktrycket för betydelse

Korrekt lufttryck i däcken garanterar att de slits jämnt. Körandet blir dessutom mer behagligt, renare och säkrare. I Europa går 55,6 miljoner däck till spillo varje år enbart på grund av felaktigt lufttryck i däcken.

Varför är lufttrycket i mina däck så viktigt?

Ett korrekt däcktryck har många fördelar.

Säkerheten: Korrekt lufttryck ger bättre kontroll över fordonet och ger bästa möjliga väggrepp, bromsstabilitet och bromssträcka. Vid för lågt lufttryck blir däcken varmare och materialet i däcket blir svagare, vilket ökar risken för punktering.

Ekonomin: Det bidrar till att minimera däckslitage och bränslekonsumtion. Att upprätthålla korrekt lufttryck i däcken är det mest kostnadseffektiva sättet att spara bränsle på.

Miljön: Ett däck med för lågt lufttryck ökar bränslekonsumtionen och ger högre koldioxidutsläpp.

Komforten: Körningen och manövreringen av bilen blir enklare.

Hur ofta bör jag kontrollera lufttrycket?

Helst bör du göra det var tredje eller fjärde vecka när däcken är kalla. Att du ska kontrollera lufttrycket när däcken är kalla beror på att trycket ökar automatiskt när däcket blir varmare. Avläsning av lufttrycket i ett varmt däck ger därför ett felaktigt resultat. Du ska vara särskilt noga med att kontrollera lufttrycket innan du ger dig av på en långfärdsresa. Husvagnar och husbilar ska du vara extra noga med att kontrollera innan du ger dig av på semester, eftersom lufttrycket i deras däck ofta har hunnit sjunka ordentligt medan de har stått undanställda över vintern.

Vad händer om däcken har för högt lufttryck?

Det blir svårare för däcken att dämpa stötar, så färden blir mycket hårdare och manöverförmågan reduceras eftersom bilen har mindre kontakt med vägen. Däck med för högt lufttryck tar lättare skada om du kör över en grop i vägbanan eller kör emot en trottoarkant.

Vad händer om däcken har för lågt lufttryck?

Värmen byggs upp inuti däcken, vilket leder till att däckstommen försvagas och risken för skador ökar. Däckens skuldror slits dessutom ned mycket snabbare. Det blir svårare att köra bilen eftersom du har mindre kontroll och det blir mycket tyngre att styra bilen.

Hur vet jag vilket lufttryck som är det rätta?

Det är inte däcket som avgör trycket utan bilen. Vilket lufttryck däcken ska ha anges ofta på en etikett som sitter inuti tanklocket, innanför dörren på förarsidan och alltid i fordonets användarhandbok. Om du har några frågor kan du vända dig till din First Stop-specialist.

Tänk på att tung last kräver högre lufttryck i däcken. Denna information ska också finnas i fordonets användahandbok. Be din First Stop-specialist om råd.

Varför använda nitrogen i däcken?

Att fylla däcken med nitrogen istället för luft ger ett annat resultat eftersom dess molekyler är större och risken för att de läcker ut ur däcken därför är mindre. Nitrogen erbjuder många fördelar:

  • Säkerheten: Däcktrycket förblir konstant och risken för punktering är lägre.
  • Kostnaden: Eftersom du kan upprätthålla korrekt tryck under längre tid med nitrogen så förlänger du däckets livstid. Dessutom får däcken bättre rullmotstånd, vilket ger en lägre bränsleförbrukning.